top of page

Transport och bortforsling

Det bästa man kan göra är att ta kontakt med en firma som forslar bort träd med transport av träd avfall. Då slipper man själv hyra motorsåg och en stor container och på så sätt blir bortforsling enklare. Beroende på hur trädet har fällts kan det behövas lite olika tjänster.

I många fall använder företagen som tar bort trädet en mindre lastbil med en flismaskin baktill för att flisa grenar och kvistar.

Ett företag med en flismaskin har många fördelar då det är tidskrävande att forsla bort allt för hand. Med en flismaskin tar man bort grenar och kvistar direkt när man utför nedtagningen av trädet. Istället för att köra det till en återvinningsstation när trädet väll är fällt.

Fördelar med en flismaskin

En flismaskin är användbar på många sätt. De som har en tomt eller trädgård med mycket träd, häck, fruktträd och buskar vet hur mycket jobb det kan vara med att rensa allt detta. Efter att man rensat behöver man antingen köra till avfallsstationen eller elda upp allt, vilket kan medföra mycket jobb och vara tidskrävande.

Med en flismaskin slipper man allt det. Flismaskinen tar hand om det genom att flisa ner avfallet till flis eller kross. Denna kompost kan du sedan återbruka i din trädgård eller tomt. Fliset och krosset kan man använda som marktäckning i rabatterna. Det skyddar mot ogräs på sommaren och kyla på vintern.

En bra idé är att använda fliset som halkskydd på vintern istället för sten och grus. Lägger man fliset över komposten eller torrtoaletten hjälper det till att suga upp fukt samt tar bort dålig lukt.

Bortforsling och träd transport

Ett exempel på bortforsling kan vara då du gjort jobbet själv. Men behöver hjälp med att ta bort alla grenar och rishögar som uppstår efter jobbet.

Prata med oss på Trädfällning online för att få den hjälpen ni behöver när det gäller bortforsling och transport.

bottom of page