top of page

Trädplockning med lastbil

Trädplockning med lastbil

När det är svårt att komma åt, så utför vi trädplockning med kranbil, vars långa kran är utrustad med gripsåg. Med den specialutrustade kranbilen plockar vi ned, beskär och forslar bort träd på svåråtkomliga ställen.

Kranbilens förare står tryggt och säkert på marken och radiostyr kranarmen under arbetets gång. Ett praktiskt och ekonomiskt sätt att bli av med träd som skulle vara svåra och farliga att ta bort på traditionellt sätt.

Med gripsågen plockar kranföraren ned träd och grenar, en bit i taget. Timmergripens stadiga tag om stammen eller grenen hindrar att de ramlar ner på tak eller något annat ömtåligt och förorsakar skada. Om ni så önskar, transporterar vi också bort stam och grenar till närmaste återvinningsstation, där de blir till flis. I dom fall man vill ha bortforsling kan företaget ta extra betalt.

Förutom att ta bort hela trädet, passar utrustningen för trädplockning också bra för uppdrag som beskärning och trimning av träd, t ex i alléer eller andra platser i stadsmiljöer. Arbeten på sådana ytor kräver duktiga och välutbildade kranförare.

Trädfällning online förmedlar proffsiga kranförare över hela landet.

bottom of page