top of page

Trädfällning

Trädfällning för privatpersoner, fastighetsägare och kommuner samt bostadsrättsföreningar.

Innan fällning gör man alltid en grundlig bedömning av trädets lutning och hälsa samt av rådande vindförhållanden. Därefter bestämmer man hur man skall gå tillväga för att fälla trädet.

Om möjligt fäller man trädet helt. Det ger dig som kund bättre pris. Men om trädet till exempel lutar fel eller om utrymmet runt omkring är väldigt begränsat, så utför man bit-för-bit nedtagning (sektionsfällning).

Många träd har ett begränsat utrymme omkring sig. När de måste fällas rekommenderar vi så kallad sektionsfällning.

Med specialanpassad klättringsutrustning monteras trädets krona ner, gren för gren. 

Sist tas stammen ner sektionsvis till lämplig höjd. Därefter fälls den från marken.

Med sektionsfällning behövs inte tunga fordon som kan skada känslig miljö runt trädet.

 

Trädfällning är processen att avlägsna ett träd på ett säkert sätt. Det kan göras av professionella arborister som är utbildade och certifierade i trädfällningstekniker. Det finns olika metoder för trädfällning beroende på trädets storlek, placering och tillstånd. Trädfällning kan göras helt eller delvis, det kan vara nödvändigt att fälla trädet på grund av skador, sjukdomar eller för att förbättra säkerheten. Trädfällning kan vara en komplicerad och farlig process, det är viktigt att anlita en professionell och certifierad arborist för att genomföra det på ett säkert och korrekt sätt.

Det finns flera olika tekniker som används för trädfällning, varav vissa är mer lämpliga för vissa träd och situationer än andra. Några av de vanligaste teknikerna inkluderar:

  • Rope teknik: Denna teknik använder rep och linor för att kontrollera och styra trädets fall. Det är en bra metod för träd som växer nära byggnader eller andra föremål som kan skadas om trädet faller oavsiktligt.

  • Klätterteknik: Denna teknik använder klätterutrustning för att klättra upp i trädet och skära ner det i bitar. Det är en bra metod för stora träd eller träd som växer i svårtillgängliga områden.

  • Lågkapningsteknik: Denna teknik använder en motorsåg för att skära ner trädet nära marken, bit för bit. Det är en bra metod för träd som växer i närheten av byggnader eller andra föremål som kan skadas om trädet faller oavsiktligt.

  • Kran teknik: Denna teknik använder en kran för att lyfta trädet eller dess bitar och flytta dem till en annan plats. Det är en bra metod för träd som växer i trånga eller svårtillgängliga områden.

 

Det är viktigt att notera att alla tekniker kräver korrekt utbildning och certifiering och det är viktigt att anlita en professionell arborist för att genomföra trädfällningen på ett säkert sätt.

Pris på trädfällning

Kostnad för trädfällning

Kostnaden för trädfällning kan variera beroende på flera faktorer, såsom trädets storlek, placering, tillstånd och komplexiteten i fällningen. Generellt sett kan trädfällning vara en dyr process, men det finns också många företag som erbjuder tjänster till rimliga priser.

Här är några faktorer som kan påverka kostnaden för trädfällning:

  • Trädets storlek: Ju större trädet är, desto svårare och mer tid krävs det att fälla det, och desto högre kostnad.

  • Placering: Träd som växer nära byggnader, elledningar eller andra föremål som kan skadas under fällningen kan kräva mer tid och kostnad för att fälla på ett säkert sätt.

  • Tillstånd: Träd som är skadade eller sjuka kan kräva mer tid och kostnad för att fälla på ett säkert sätt.

  • Kran teknik: Användningen av kran teknik kan vara mer kostsam än andra tekniker.

  • Avfallshantering: Kostnaden för att ta bort trädet och dess rötter kan också påverka det totala priset.

Det är viktigt att notera att priset kan variera mellan olika företag och det rekommenderas att du får flera offert från olika företag innan du väljer ett företag.

Trädfällning är en nödvändig del av skötseln av trädgårdar och skogsmark i Sverige. Det innebär att ta bort träd som är döda, skadade eller sjuka, eller som står i vägen för byggnader eller infrastruktur. Trädfällning kan också utföras för att förbättra skogens hälsa genom att ta bort träd som konkurrerar om plats och resurser med friska träd.

Det finns flera olika metoder för trädfällning, inklusive manuell fällning med motorsåg och kranfällning där ett kranfordon används för att lyfta och placera trädet på marken. Väljande av metod beror på trädets storlek, placering och omgivning.

Trädfällning bör utföras av professionella och erfarna trädfällare som har kunskap om säkerhet, miljö och skogsvård. De bör ha rätt utrustning och skyddsutrustning, inklusive säkerhetssele och hörselskydd. Det är också viktigt att de följer gällande lagar och förordningar relaterade till trädfällning, inklusive de som gäller för skydd av vilda djur och naturmiljö.

Efter trädfällning är det viktigt att ta hand om resterna av trädet, inklusive att kapa det i lämpliga storlekar för ved eller skogsavfall, och att ta hand om eventuella rötter som kan skapa hinder för markarbeten. Trädfällning kan också påverka jordens pH-värde och mikroorganismer, så det är viktigt att överväga detta när man planerar efterföljande skötsel av trädgården eller skogsmarken.

bottom of page