top of page

Trädbeskärning 

Beskärning av komplext träd

Beskärning av träd och görs av en mängd olika anledningar. Ibland av estetiska skäl, men ofta för att gynna en eller flera funktioner som trädet har. Beskärning av fruktträd görs oftast för att de ska bära frukt av god kvalitet.

Stora träd beskärs professionellt av så kallade arborister eller trädvårdare, oftast med hjälp av sele och klätterrep för att komma åt alla delar av trädet och för att inte orsaka skador på rötter eller grenar.

Beskärning av parkträd och andra stora träd

Träd är en viktig del i våra utomhusmiljöer och har även ett stort ekonomiskt värde. Många av våra vuxna parkträd är 50-150 år gamla. Stora träd beskärs ofta på grund av överdriven oro för att de utgör en fara för oss människor eller för att man vill begränsa kronans omfång, men även för att säkerställa framkomlighet, fri sikt eller för att gynna en stark uppbyggnad av kronan. Arbetet består bland annat i att ta bort större döda eller skavande grenar.

Fruktträd beskärning

Fruktträd beskärs däremot för att de ska åldras vackert men framförallt för att bära mer frukt av god kvalitet och lättare kunna plocka frukten. Många av våra kulturväxter, såsom äppelträdet, är förädlade varianter på vildväxande arter. Om de inte vårdas och ansas återgår de till sin ursprungliga vilda form.

Fruktträdsbeskärningen kan delas upp i två principer; uppbyggnadsbeskärning och underhållsbeskärning.

Trädfällning online utför all form av trädbeskärning och trädvård.

bottom of page