top of page

Stubbfräsning

Ta bort stubbe

Stubbfräsning är en maskin med vars hjälp man kan ta bort stubbar.När ett träd fälls förblir stubben och rotsystemet kvar. Innan stubbfräsning uppfanns brukade arbetare gräva ut stubben och dess rotsystem för hand. Detta var mycket svårt arbete och en tidskrävande process. De frästa resterna av stubben kan användas som biobränsle. Maskinen har en roterande stålskiva med skarpslipade tänder, ett skärhuvud. När skivan roterar och trycks mot stubben fräser skivan ner träet i småbitar. Skivan kan kontrolleras av hydrauliska kolvar som pressar skivan mot stubben.

Så när skall man anlita Trädfällning online för stubbfräsning?

I vår mening skall man alltid anlita ett företag för stubbfräsning då det är komplext att ta bort en stubbe för hand. Planerar man att bygga exempelvis en altan eller liknade över en stubbe är det viktigt att man tar bort så väll rötter som själva stubben.

bottom of page