top of page

Integritetspolicy och GDPR samt villkor Trädfällning online

Personuppgiftsansvarig.

Trädfällning online Faktorvägen 17r 434 37 Kungsbacka

Information om hur vi hanterar personuppgifter

Integritetspolicy

Vårt företag, Trädfällning online , värdesätter din integritet och vi är engagerade i att skydda din personliga information. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar din personliga information när du använder våra tjänster.

 

Information som samlas in

Vi samlar in personlig information från dig när du registrerar dig för våra tjänster, gör en beställning, fyller i en form eller kommunicerar med oss. Personlig information som vi samlar in kan inkludera ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, kreditkortsinformation och annan information som är relevant för att utföra våra tjänster.

 

Användning av information

Vi använder din personliga information för att tillhandahålla våra tjänster, hantera din beställning, svara på dina frågor, förbättra våra tjänster och kommunicera med dig. Vi kan också använda din personliga information för att skicka erbjudanden och nyheter till dig.

 

Delning av information

Vi kommer inte att sälja eller dela din personliga information med tredje parter utan ditt samtycke. Vi kan dock dela din information med våra samarbetspartners för att kunna utföra våra tjänster, såsom trädfällningstjänster. Dessa parter är förbundna av sekretessavtal och är skyldiga att skydda din personliga information.

 

Cookies

Vi använder cookies för att för

förbättra din upplevelse av vår webbplats och för att samla in information om hur vår webbplats används. Cookies är små textfiler som lagras på din dator eller mobilenhet när du besöker en webbplats. Du kan välja att inaktivera cookies i din webbläsares inställningar, men det kan påverka viss funktionalitet på vår webbplats.

 

Säkerhet

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda din personliga information mot obehörig åtkomst, användning, förlust eller avslöjande. Vi kommer endast att behålla din personliga information så länge det är nödvändigt för att uppfylla våra syften och kommer att radera den när den inte längre är nödvändig.

 

GDPR Policy

Vårt företag, trädfällning online, är engagerade i att följa EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Denna policy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar personlig information i enlighet med GDPR.

Rättigheter enligt GDPR

Enligt GDPR har du rätt att begära tillgång till, rätta eller radera din personliga information som vi har samlat in. Du kan också begära begränsning av vår användning av din personliga information eller invända mot vår användning av din personliga information. Du kan också begära att vi överför din personliga information till en annan organisation.

 

Kontakta oss

Om du har några frågor eller kommentarer om vår integritetspolicy eller GDPR-policy, vänligen kontakta oss på info@tradfallningonline.se. Vi kommer att göra v

vårt bästa för att hjälpa till och svara på alla frågor eller begäran om tillgång till eller rättelse av din personliga information. Vi kommer också att samarbeta med relevanta myndigheter för att uppfylla våra skyldigheter enligt

GDPR.

 

Ändring av integritetspolicyn.

Den personuppgiftsansvarige utvecklar kontinuerligt sin verksamhet och kan därför behöva ändra och uppdatera sina integritetspolicyer efter behov. Ändringarna kan också baseras på förändringar i dataskyddslagstiftningen.

Om ändringarna inkluderar nya ändamål för behandlingen av personuppgifter eller policyn på annat sätt ändras avsevärt, meddelar den personuppgiftsansvarige om dem i förväg och begär vid behov samtycke av de registrerade.

Säkerhet och ansvar.

Olycksrisk och personlig säkerhet: Trädfällningsarbeten är förknippade med risk för olyckor och skador. Vi friskriver oss från allt ansvar för eventuella olyckor, skador eller förluster som kan inträffa under eller till följd av trädfällningsarbetet.

Ansvar för underleverantörer: I vissa fall anlitar vi underleverantörer för att utföra specifika delar av trädfällningsarbetet. Vi friskriver oss från allt ansvar för eventuella olyckor, skador eller förluster som kan uppstå till följd av deras arbete.

 

Kundens ansvar (företaget) som köper ett uppdrag: Kunden är ansvarig för att tillhandahålla korrekt och tillräcklig information om platsen och förutsättningarna för trädfällningsarbetet. Vi friskriver oss från allt ansvar för eventuella problem, förseningar eller skador som kan uppstå till följd av ofullständig eller felaktig information från kunden och företaget som köpt ett uppdrag på trädfällning online.

Genom att använda våra tjänster bekräftar du att du har läst och förstått denna ansvarsfriskrivning samt accepterar att vi inte tar något ansvar för olyckor, skador eller förluster som kan uppstå i samband med trädfällningsarbetet.

 

Genom att köpa ett uppdrag från Trädfällning Online bekräftar företaget att de är medvetna om och accepterar följande ansvarsfriskrivning:

  1. Ansvarsfriskrivning för olyckor och skador: Trädfällning Online Sweden AB friskriver sig från allt ansvar för olyckor eller skador på egendom eller företag som köper uppdraget. Det är företagets ansvar att se till att de är försäkrade och tillhanda eventuell nödvändig försäkringsinformation för platsen där uppdraget utförs.

  2. Företagets ansvar för försäkringar: Det ligger inom företagets ansvar att säkerställa att de har tillräcklig försäkringstäckning för att skydda sig själva och deras egendom vid trädfällningsarbetet. Trädfällning Online Sweden AB tar inget ansvar för att tillhandahålla eller täcka försäkringar för företaget som köper uppdraget.

Genom att köpa ett uppdrag från Trädfällning Online bekräftar företaget att de har läst, förstått och accepterat denna ansvarsfriskrivning och att det är företagets eget ansvar att vara försäkrade och tillhanda nödvändig försäkringsinformation för platsen där uppdraget utförs.

Betalningsansvar för företaget som köper uppdrag från Trädfällning Online

Genom att köpa ett uppdrag från Trädfällning Online bekräftar företaget att de är medvetna om och accepterar att de är skyldiga att betala för de tjänster som tillhandahålls. Vid obetalda fakturor har Trädfällning Online rätt att kräva betalning enligt följande:

  1. Fakturabetalningar: Fakturor utfärdas av Trädfällning Online till företaget för de avslutade uppdragen. Företaget är skyldigt att betala fakturabeloppet enligt de överenskomna betalningsvillkoren som anges på fakturan.

  2. Dröjsmålsränta: Vid försenad betalning har Trädfällning Online rätt att kräva dröjsmålsränta enligt gällande lagstiftning och eventuella avtalade villkor. Räntan börjar löpa från förfallodagen och fram till dess att betalningen mottagits i sin helhet.

  3. Inkasso och rättsliga åtgärder: Om företaget inte betalar fakturabeloppet inom föreskriven tid kan Trädfällning Online vidta inkassoåtgärder och vid behov inleda rättsliga åtgärder för att kräva betalning. Alla kostnader och avgifter för inkasso och rättsliga åtgärder kommer att åläggas företaget.

Genom att köpa ett uppdrag från Trädfällning Online bekräftar företaget att de har läst, förstått och accepterat sitt betalningsansvar för de utförda tjänsterna enligt fakturor och att Trädfällning Online har rätt att vidta åtgärder för att kräva betalning vid obetalda fakturor.

bottom of page