top of page

Rotavdrag & Rutavdrag - vad är skillnaden och hur fungerar de?

Rutavdrag

RUT (Rutavdraget) är en avdragsrätt för privatpersoner som vill få hjälp med vardagliga tjänster, såsom trädgårdsarbete, städning, snickeri och målning. Du kan dra av 50% av arbetskostnaden upp till en maxgräns på 75 000 kronor per person och år. Det är viktigt att komma ihåg att du inte kan dra av mer i RUT-avdrag än vad kunden betalat i skatt under inkomståret. Sedan januari 2021 gäller nya regler för vad som täcks av RUT, så det är viktigt att vara uppdaterad på gällande regler.

Som kund har du rätt att använda RUT-avdrag när du anlitar ett Arborist företag för trädfällning, träd beskärning, häckklippning av dom tjänster som arborist företaget utför.

 

 

 

ROT och RUT är förkortningar för Rådgivning, Reparation och Underhåll samt Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad och är skattereduktioner som finns i Sverige för att främja arbete inom byggbranschen.

ROT-avdraget är en skattereduktion som gör det möjligt för privatpersoner att få en del av kostnaden för reparationer, underhåll och rådgivning av fastigheter som de äger eller hyr avdraget. Det gäller även hantverkstjänster som rör reparationer, underhåll och rådgivning av fastigheter, som exempelvis målning, elektriker eller rörläggning.

RUT-avdraget är en skattereduktion för att främja arbete med renovering, ombyggnad och tillbyggnad av fastigheter. Avdraget gäller för hantverkstjänster som rör renovering, ombyggnad och tillbyggnad av fastigheter, som exempelvis byggnadsarbete, målning, elektriker eller rörläggning.

Det är viktigt att notera att det finns vissa regler och villkor som gäller för att kunna ta del av ROT och RUT-avdraget, såsom att man måste anlita ett företag som är registrerat hos Skatteverket, att det ska vara fråga om reparationer eller underhåll, eller renovering, ombyggnad och tillbyggnad av fastighet, och att det finns en högsta beloppsgräns för vad som är avdragsgillt. Det är rekommenderat att man kontaktar Skatteverket för att få mer information om vilka krav som gäller för att kunna ta del av avdragen.

Exempel på arbeten som däremot inte täcks av rotavdraget, är ‍‍putsa fönster, montering av fristående möbler, sätta ihop nyproducerad lägenhet, projekt i gemensamma utrymmen som trapphus eller innergård samt reparation av vitvaror.

På Skatteverket 
Rutavdrag

Hur funkar rutavdrag 2023?

Rutavdraget räknas ihop och är högst 75 000 kronor per person och år. Rotavdraget får dock högst vara 50 000 kronor per år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du gör, till exempel skattereduktion för grön teknik.

Så får du hjälp i din trägård att ta bort ett träd tillexempel - Har du rätt till 50% på total beloppet. 

 

Tjänster och branscher som omfattas

  • Städning

  • Tvätt

  • Trädgårdsarbete

  • Barnpassning

  • Fönstertvätt

  • Läxhjälp

 

bottom of page