top of page
  • Skribentens bildAdmin

Ta bort ett träd från din trädgård

Uppdaterat: 28 sep. 2023

Innan du bestämmer dig för att ta bort ett träd från din trädgård är det en beslut som kräver noggrant övervägande. Ibland är det inte tillåtet att fälla träd, även om de befinner sig på din tomt, särskilt om de är skyddade eller friska. Därför är det viktigt att tänka igenom beslutet noga.


Det finns flera orsaker till att man kan behöva fälla ett träd. Ibland är det nödvändigt på grund av sjukdom eller om trädet har avlidit. Å andra sidan kan det vara av bekvämlighetsskäl, som när trädet ständigt släpper löv och kvistar som kräver regelbunden städning, eller om det skuggar altanen. Om du överväger att ta bort ett träd av någon av de senare skälen bör du noga överväga beslutet.

Det är viktigt att förstå att träd har flera funktioner som påverkar din trädgård. De påverkar dräneringen, andra träd i närheten, bidrar till fågellivet och kan även minska vindens hastighet samt reglera temperaturen. Träd kan minska uppvärmningskostnaderna för ditt hus genom att sänka vindhastigheten.

Om du ändå bestämmer dig för att ta bort ett träd från din tomt finns det flera saker du bör tänka på. Det viktigaste är att kontakta experter inom trädfällning online som har erfarenhet, utbildning och kompetens för att utföra arbetet säkert.

Vi på Trädfällning online är specialister inom trädfällning och vi är redo att hjälpa dig. Genom att kontakta oss och beskriva ditt behov kommer vi att göra en kostnadsfri bedömning av trädet eller träden. Du får sedan en tydlig offert och kan själv besluta om du vill gå vidare.

När det gäller att ta bort träd finns det vissa riktlinjer och faktorer att beakta:

  • Även om du äger tomten kan det finnas detaljplaner och kommunala bestämmelser som begränsar trädfällning, så kontakta kommunens stadsbyggnadskontor för rådgivning.

  • Vissa områden kan kräva marklov för trädfällning, och detaljplanen kan ha särskilda regler för att skydda värdefull natur och kulturhistoriska platser.

  • Ibland finns det restriktioner i detaljplanen eller generella bestämmelser som förhindrar att vissa träd tas bort.

  • Strandskydd kan också påverka möjligheten att fälla träd på din tomt.

  • Om du fäller ett träd utan kommunens godkännande kan det resultera i böter eller krav på att plantera ett nytt träd.

  • Fäller du olovligt ett träd på grannens mark kan det leda till allvarliga juridiska konsekvenser, inklusive brottsrubricering som grov skadegörelse och fängelsestraff.

  • Om trädets grenar eller rötter sträcker sig in på din tomt har du rätt att beskära dem.

  • Slutligen, olika träd kräver olika fällningstekniker, och det är viktigt att experterna kan avgöra den bästa metoden för ditt specifika träd."

1 visning0 kommentarer
bottom of page