top of page
  • Skribentens bildTrad Kung

När du inte bör beskära träd i Sverige

**Låt Naturen Vara: När du inte bör beskära träd i Sverige**


Träd är en värdefull och naturlig del av vårt landskap. De ger skugga, syre, skönhet och habitat för många av våra vilda djur. Samtidigt är trädbeskärning en viktig del av trädvård och landskapsplanering. Det finns dock tidpunkter och situationer då det är bäst att inte beskära träd i Sverige. I denna artikel ska vi utforska när du bör avstå från att beskära dina träd.


### **1. Våren och sommaren för vissa trädarter**


I Sverige är våren och sommaren en period av aktiv tillväxt för många trädarter. Under denna tid bildas nya blad och skott, och träden genomgår en intensiv fotosyntesprocess. Att beskära under denna period kan påverka träden negativt genom att minska deras möjlighet att producera energi och näring. Det kan också göra dem mer mottagliga för skadedjur och sjukdomar.


### **2. Träd i stressiga situationer**


Träd som redan är under stress på grund av torka, skadedjur, sjukdomar eller dålig jordmån bör undvika beskärning om det inte är absolut nödvändigt. Beskärning kan öka trädets stressnivå och minska dess överlevnadschanser.


### **3. Träd i vinterdvala**


Under vintermånaderna går många träd i en period av vinterdvala. Under denna tid är trädens metabolism långsam, och de är mindre mottagliga för infektioner. Att beskära träd när de är i vinterdvala kan orsaka onödig stress och öka risken för sjukdomar.


### **4. Skyddade träd och naturreservat**


I skyddade naturområden, naturreservat och områden med skyddade trädslag är det oftast förbjudet att beskära träd utan särskilt tillstånd från myndigheterna. Att respektera dessa regler och bevaringsområden är viktigt för att bevara den biologiska mångfalden och bevara de naturliga ekosystemen.


### **5. Träd som är viktiga för djurlivet**


Träd som är viktiga livsmiljöer för fåglar, insekter och andra djur bör undvikas att beskäras om det inte finns en akut fara. Dessa träd ger livsmedel, boplatser och skydd för många vilda arter och bör skyddas för att stödja ekosystemen.


### **Slutsats: Försiktig Trädvård**


Att beskära träd är en viktig del av trädvård och landskapsplanering, men det är också viktigt att vara försiktig och hänsynsfull när man hanterar våra naturliga skatter. Att känna till rätt tidpunkter och situationer när man inte bör beskära träd i Sverige är avgörande för att bevara och skydda vår natur. Att konsultera med professionella arborister och trädvårdsexperter kan hjälpa till att fatta kloka beslut när det gäller trädbeskärning.


3 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page