top of page
  • Skribentens bildTrad Kung

Kostnad för Trädfällning i Stockholm: Vad Påverkar Priset?


**Kostnad för Trädfällning i Stockholm: Vad Påverkar Priset?**


Trädfällning är en nödvändig åtgärd ibland, oavsett om det handlar om att ta bort ett sjukt träd, skapa mer utrymme i trädgården eller förhindra trädskador under en storm. Om du bor i Stockholm och funderar på att anlita en professionell för trädfällning, är det viktigt att förstå de faktorer som påverkar kostnaden för denna tjänst.


### **Faktorer som Påverkar Kostnaden för Trädfällning i Stockholm:**


1. **Trädets Storlek:** En av de mest avgörande faktorerna är trädets storlek. Större träd kräver mer tid och arbetskraft för att fällas och hanteras, vilket kan öka kostnaden betydligt.


2. **Trädets Hälsa och Tillstånd:** Sjuka eller skadade träd kan vara farliga att arbeta med och kräver försiktighet. Om trädets hälsa är dålig kan det behöva tas ner i mindre bitar, vilket kan öka kostnaden.


3. **Plats och Åtkomst:** Svåråtkomliga platser kan göra trädfällning mer komplicerad och tidskrävande. Om det krävs specialutrustning eller området är trångt kan detta påverka priset.


4. **Önskad Trädfällningsmetod:** Det finns olika sätt att fälla ett träd, inklusive klattring och användning av kranar. Den valda metoden kan påverka kostnaden.


5. **Bortskaffande av Trädavfall:** Efter trädfällning måste trädavfallet hanteras. Det kan kosta extra om du vill att avfallet ska tas bort från platsen istället för att behållas som ved eller träflis.


6. **Lokal Arbetskostnad:** Arbetskostnader varierar beroende av var du befinner dig. I Stockholm kan arbetskostnaderna vara högre jämfört med mindre orter.


7. **Tillstånd och Regler:** Vissa träd i Stockholm kan vara skyddade eller kräva särskilda tillstånd för att fällas. Det är viktigt att följa lokala regler och bestämmelser.


### **Exempel på Kostnader för Trädfällning i Stockholm:**


Priserna för trädfällning varierar, men som riktmärke kan du förvänta dig att betala:


- För mindre träd (upp till 30 fot) kan kostnaden vara i intervallet 2 000 till 5 000 kronor.

- Medelstora träd (30 till 60 fot) kan kosta mellan 5 000 och 10 000 kronor att fälla.

- Stora träd (över 60 fot) kan kosta över 10 000 kronor, och priset kan variera betydligt beroende på trädets specifika egenskaper.


### **Slutsats: Planera Noga och Begär Offert**


När du överväger trädfällning i Stockholm är det klokt att planera noga och begära offerter från flera arboristföretag. Det kommer att ge dig en bättre uppfattning om de exakta kostnaderna baserat på dina specifika behov och omständigheter. Att anlita en professionell arborist är viktigt för att säkerställa att trädfällningen utförs säkert och korrekt. Det är en investering i både säkerhet och trädgårdens utseende och funktionalitet.

5 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page