top of page
  • Skribentens bildAdmin

Fällning av träd på din egna tomt: Vad du behöver veta?

När det gäller att fälla träd på din egen tomt finns det generellt sett en stor frihet. Du har rätten att bestämma över träden på din egendom. Men det finns undantag och regler som du måste vara medveten om.

Fälla träd på tomt

Detaljplanerade områden kräver marklov

Inom detaljplanerade områden kan det finnas en plan som sträcker sig över många år, och detta kan även inkludera träd. Om du planerar att fälla träd på din tomt i ett sådant område, krävs marklov från din kommun. Om du är osäker på hur reglerna ser ut i din kommun är det bäst att ta kontakt med dem för att få information.Strandskyddade områden har stränga restriktioner

Inom strandskyddade områden finns strikta regler som syftar till att skydda växt- och djurlivet. Här är det särskilt viktigt att följa reglerna noggrant. Kontakta din kommun för att ta reda på de specifika reglerna som gäller i ditt område. Om du behöver ytterligare vägledning kan du även rådfråga länsstyrelsen i ditt län. Träd som klassificeras som "särskilt skyddsvärda" av Naturvårdsverket inkluderar:

  • Jätteträd:


Detta kan vara både levande och döda träd med en diameter på över en meter vid det smalaste stället under brösthöjden.

  • Mycket gamla träd: Detta gäller för levande eller döda granar, tallar, ekar och bokträd som är äldre än 200 år. Andra trädslag som är äldre än 140 år omfattas också.

  • Grova hålträd: Detta inkluderar levande eller döda träd med en diameter på över 40 cm vid brösthöjden och som har en utvecklad hålighet i huvudstammen.

Det är viktigt att komma ihåg att fälla ett träd som är under någon form av skydd kan vara kostsamt, så det är alltid klokt att först kontakta den relevanta myndigheten, såsom länsstyrelsen, för att erhålla tillstånd eller rekommendationer för alternativa åtgärder. Att fälla träd är en ansvarsfull handling som kräver noggrann efterlevnad av lagar och regler för att bevara naturens balans och skönhet.


7 visningar0 kommentarer

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page