top of page
  • Skribentens bildAdmin

Beskärning

Uppdaterat: 28 sep. 2023

Trädbeskärning kan grovt delas in i två huvudkategorier: beskärning av fruktträd för att främja avkastningen och beskärning av andra träd för att skapa livskraftiga och harmoniska träd som smälter in i sin omgivning.

Den första kategorin av träd återfinns vanligtvis i trädgårdar och bland yrkesmässiga trädgårdsodlare. För den genomsnittliga trädgårdsägaren kan årlig beskärning vara en utmaning, eftersom man strävar efter både en god skörd och estetiskt tilltalande träd, vilket ibland kan vara en knepig balansakt.


Vad som är avgörande vid beskärning? Först och främst är valet av tidpunkt viktigt och varierar beroende på trädslag. Därefter kräver beskärning noggrann övervägning av mängden borttaget material och vilka grenar som bör tas bort. Användningen av rätt verktyg är också kritiskt, eftersom bra och välunderhållna verktyg gör arbetet lättare och är skonsammare mot trädet. Äppelträdet är ett vanligt mål för trädgårdsägares beskärningsbemödanden, och det finns tyvärr många exempel på mindre lyckade försök.

När utförs beskärning? Tidigare skedde beskärning oftast på våren eller sent på vintern, då trädgårdsarbete var mindre påträngande. Nu för tiden väljer många att beskära under perioden juli, augusti och september, vilket är mer gynnsamt för trädets tillväxt. Under de tidiga åren är uppbyggnadsbeskärning viktig för att forma trädet på rätt sätt, och den kan vara ganska omfattande. Det första året bör dock beskärningen vara försiktig för att trädet ska få tid att etablera sig ordentligt. Vårvintern anses vara den bästa tiden för uppbyggnadsbeskärning, då trädet är lövfritt och dess form och framtida tillväxt är tydligare. För att skapa en sund krona väljer man vanligtvis tre eller fyra grenar som har rätt placering runt stammen och kortar av dem. Det starkaste och mest lämpliga toppskottet sparas och beskärs också kraftigt. I kommande år väljs liknande grenar för att bygga på trädet.

Några riktlinjer för beskärning Beskärning av yngre träd fokuserar på att främja en harmonisk och ändamålsenlig tillväxt, medan äldre träd behöver underhållsbeskärning för att fortsätta utvecklas. Äldre träd beskärs ofta under JAS-perioden, eftersom de läker snabbare och kräver mindre detaljerad övervakning. Det är också under den här perioden som träd sällan genererar nya skott. Det är sagt att en framgångsrik beskärning är när man kan kasta en hatt genom grenverket, vilket innebär att det är tillräckligt luftigt för att frukt och blommor ska trivas. Notera att stenfrukt som körsbär och plommon bör beskäras under juli, augusti och september, eftersom de har en tendens att blöda om de beskärs på andra tider.

Några grundläggande regler att följa vid beskärning är att i första hand ta bort eller kapa grenar som rubbar trädets harmoni, växer inåt, är onaturligt långa, har en spetsig grenvinkel, är skadade, torra eller onödiga. Undvik att göra grova snitt, hellre ta bort flera mindre grenar. Lämna inte långa stubbar, som kan vara en grogrund för röta, men var försiktig med grenkragen, den svullnad som omger en grens bas, eftersom den innehåller skyddande ämnen som förhindrar röta. Placera snittet ovanför och nära en utåt växande gren eller precis över en utåt växande knopp om du måste göra ett snitt. Se till att snittet är jämnt och rent utan flisighet och använd en vass kniv som inte skadar trädbarken. Kemiska medel är vanligtvis inte nödvändiga på snittytan, eftersom trädet normalt kan läka och överväxta snittet på egen hand.

De rekommenderade verktygen för beskärning inkluderar sekatör, grensax, fin tandad såg och en vass kniv. Att välja högkvalitativa verktyg kan göra beskärningsarbetet både enklare och mer njutbart.


I Sverige beskär man olika träd av olika skäl. Här är några vanliga typer av träd som ofta beskärs:

  1. Fruktträd: Fruktträd som äppelträd, päronträd, körsbärsträd och plommonträd beskärs regelbundet för att främja fruktproduktionen och bibehålla trädens hälsa. Beskärningen hjälper till att forma träden och underlättar skörd.

  2. Lövträd: Lövträd som ekar, bokar och lönnar kan beskäras för att ta bort skadade eller döda grenar och för att forma träden för estetiska eller funktionella syften, som att förhindra att de växer för nära byggnader eller elledningar.

  3. Nålträd: Nålträd som tallar och granar kan också behöva beskäras för att ta bort sjuka eller skadade grenar. Beskärning kan även användas för att forma dessa träd, särskilt om de används som julgranar eller prydnadsträd.

  4. Häckar: Träd som används som häckar, som liguster eller tuja, beskärs för att upprätthålla häckens form och densitet. Detta görs ofta för att skapa avgränsningar eller avskildhet i trädgårdar eller längs fastighetsgränser.

  5. Alm: Beskärning av almar är särskilt viktig för att förebygga spridning av almsjuka, en allvarlig sjukdom som drabbar almträd. Genom att beskära och ta bort sjuka grenar kan man hjälpa till att förhindra sjukdomens spridning.

  6. Lönn: Lönnträd beskärs ofta för att forma deras kronor och förhindra att de blir för täta. Detta kan förbättra trädens struktur och hälsa.

  7. Popplar: Popplarträd beskärs ibland för att kontrollera deras tillväxt och förhindra att de blir för höga eller för stora för sitt utrymme.

Beskärning av träd görs bäst med kunskap om trädens specifika behov och med rätt teknik och verktyg. Det är viktigt att överväga syftet med beskärningen och att följa bästa praxis för att bevara trädens hälsa och skönhet.

1 visning0 kommentarer
bottom of page