top of page
  • Skribentens bildTrad Kung

Att fälla träd i Stockholm regler och krav


#Stockholm är känt för sin vackra natur och grönska, och träden som pryder stadens gator och parker är en viktig del av stadens karaktär. Men ibland kan det bli nödvändigt att fälla träd av olika skäl, såsom för att förhindra farliga situationer, utföra stadsutvecklingsprojekt eller av andra anledningar. För att fälla träd i Stockholm krävs det dock att man följer specifika regler och krav som syftar till att bevara stadens gröna arv och säkerställa att trädfällningen sker på ett ansvarsfullt sätt.


#Tillstånd och tillståndsprocess


Att fälla träd i Stockholm kräver vanligtvis ett tillstånd från staden. Tillståndet kan sökas hos Stockholms stad, och processen varierar beroende på trädets placering och skäl till fällningen. Följande är några av de vanligaste stegen i tillståndsprocessen:


1. **Ansökan om tillstånd:** För att få tillstånd att fälla ett träd måste du först skicka in en ansökan till Stockholms stad. Ansökningsprocessen kan variera beroende på stadsdelen där trädet befinner sig, så det är viktigt att kontrollera de specifika kraven för den aktuella platsen.


2. **Skäl och motivering:** I din ansökan måste du tydligt ange varför trädet behöver fällas. Det kan vara på grund av skador, sjukdomar, fara för människors säkerhet eller andra giltiga skäl. Du måste även ange trädets art och storlek.


3. **Bedömning och beslut:** Efter att du har skickat in din ansökan kommer staden att utvärdera den och fatta ett beslut om du får tillstånd att fälla trädet eller inte. I vissa fall kan det krävas en platsbesiktning av stadens representanter för att bedöma situationen.


4. **Ersättning och återplantering:** Om du beviljas tillstånd att fälla ett träd kan det krävas att du ersätter det med nya träd på samma plats eller på en annan lämplig plats. Stockholms stad strävar efter att bevara stadens gröna miljö och kompensera för eventuell förlust av träd.I Stockholm finns det vissa trädarter som är särskilt skyddade och där det kan vara mycket svårt att få tillstånd att fälla dem. Exempel på sådana arter inkluderar ekar, lindar och bokar. Om du har ett träd av en skyddad art på din egendom och vill fälla det, kan det krävas särskilt noggranna motiveringar och kompensationsåtgärder.


#Miljöaspekter och hållbarhet


Stockholm är en stad som prioriterar hållbarhet och miljövänliga åtgärder. När du ansöker om tillstånd att fälla träd, bör du vara medveten om stadens mål att öka det totala antalet träd och bevara stadens gröna miljö. Om du fäller ett träd kan det krävas att du planterar flera nya träd som en del av kompensationen.


#Användning av professionella trädvårdare


För att säkerställa att trädfällningen utförs på ett säkert och ansvarsfullt sätt, är det ofta bäst att anlita professionella trädvårdare eller arborister. De har kunskap och erfarenhet av att fälla träd och kan följa stadens riktlinjer och säkerhetskrav.För att fälla träd i Stockholm måste du följa stadens regler och krav, vilket inkluderar att ansöka om tillstånd och motivera varför trädet behöver fällas. Att bevara stadens grönska och följa miljövänliga principer är centrala faktorer i denna process. Genom att samarbeta med stadens myndigheter och använda professionella trädvårdare kan du säkerställa att trädfällningen genomförs på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

8 visningar0 kommentarer

Comentarios


bottom of page