top of page

Trädfällning i Göteborg

göteborg.png

Trädfällning i Göteborg är en viktig del av stadens arbete för att säkerställa en hållbar och livskraftig stadsmiljö. Göteborg är känt för sin gröna skönhet med många parker, trädgårdar och grönområden. Men ibland kan träd utgöra en säkerhetsrisk eller orsaka problem på grund av skador, sjukdomar eller naturkatastrofer.

För att säkerställa att trädfällning i Göteborg sker på ett säkert och ansvarsfullt sätt, är det viktigt att använda erfarna och certifierade trädfällningsentreprenörer. De bör göra en noggrann undersökning av trädet och omgivningen för att fastställa om trädfällning är nödvändigt och för att identifiera potentiella faror.

När trädfällningen är redo att börja, använder trädfällningsentreprenören specialiserad utrustning, inklusive motorsåg, klättersele och säkerhetsutrustning, för att säkerställa en säker arbetsmiljö. De bör också arbeta tillsammans med en säkerhetsassistent för att övervaka omgivningen och följa alla säkerhetsprocedurer.

Efter trädfällningen bör trädfällningsentreprenören ta hand om alla restprodukter på ett ansvarsfullt sätt och undersöka omgivningen för att säkerställa att ingen skada har uppstått. De bör också se till att allt är säkert för allmänheten.

Trädfällning i Göteborg är en viktig del av stadens arbete för att säkerställa en hållbar och livskraftig stadsmiljö. Genom att använda erfarna och certifierade trädfällningsentreprenörer och följa alla säkerhetsprocedurer kan trädfällning i Göteborg utföras på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Göteborg är hem till en mängd ståtliga, gamla träd som ibland blivit för stora för miljön eller utgör en fara för omgivningen. Både i stadskärnan och i de omgivande småhusområdena finns det träd som måste fällas. Trädfällning i Göteborg är en av våra duktiga klättrares specialiteter. De klättrar säkert upp i träden och tar ner de grenar som behövs. Sedan kapas stammen i hanterbara bitar som vid behov firas ner för att inte orsaka skada. Om det är möjligt kan trädet fällas helt. Om du behöver fälla träd i Göteborg, ta gärna en titt på vad vi har att erbjuda och hör av dig.

 

Om du bor i Göteborgsområdet har du tillgång till ett stort nätverk av erfarna trädfällare. Vi har etablerat ett omfattande nätverk som täcker samtliga kommuner och områden. Fördelen med detta är att du snabbt kan få hjälp med trädfällning. Vi erbjuder ett brett utbud av kompetenta trädfällare som kan hjälpa dig med alla dina behov. Vi strävar efter att hålla priser och kvalitet höga, vilket gör att du kan känna dig trygg när du anlitar oss.

Vid den trädfällning som erbjuds inom Göteborgsområdet finns det även kompletterande tjänster såsom bortforsling och transport av grenar/sly, stubbfräsning, plantering och allmän trädvård. Dessa tjänster utförs ofta av våra arborister, vilka är trädvårdsspecialister med fokus på skötsel och underhåll av träd. Dessa arborister har kunskap och erfarenhet som sträcker sig från Sverige till andra länder. Om du är intresserad av att veta mer om dessa tjänster eller har frågor om priser, tveka inte att kontakta oss.

 

Tätorten Göteborg ligger i både Västergötland och Bohuslän och här finns Skandinaviens största hamn. Göteborg industrialiserades till stor del av invandrade engelsmän på 1800-talet och hade mycket handel med Storbritannien, vilket har gett staden smeknamnet "Lilla London". Göteborg är bland annat känt för Liseberg, paradgatan Avenyn, spårvagnar, sitt fotbollslag ("Blåvitt"), sin dialekt och dumroliga humor. Många kända svenskar är starkt förknippade med staden, som göteborgarna "Kurt Olsson", Glenn Hysen, Lasse Kronér, Leif "Loket" Olsson och Håkan Hellström. Det är park- och naturförvaltningen som beslutar om önskemål om trädfällning blir beviljade. Kommunen tar inte gärna ner friska, hela träd. Varje enskilt fall bedöms utifrån följande kriterier: Trädets värde med tanke på ålder, art och biologiskt värde.

Fälla träd i Göteborg
bottom of page